Zajęcia – Słodki Bobasek

Lista realizowanych zajęć

Pomysł stworzenia żłobka zrodził się po dostrzeżeniu problemu, jaki stoi przed rodzicami którzy, chcą wrócić do pracy zawodowej, a nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim pociechom przez osoby bliskie. Stworzyliśmy miejsce, gdzie Państwa dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu, a Maluszki czują się bezpiecznie, gdyż priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnym tempem rozwoju.Poczta pantoflowa

Poczta pantoflowa

Zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

– modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

– poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka, – wykonanie próśb opiekuna,

– zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,

– kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

– wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

– wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

– pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, – wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki

Zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom: – usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych, – rozwijanie twórczego myślenia, – poprawienie pamięci i koncentracji uwagi, – osiągnięcie integracji w grupie, – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało

To propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom: – właściwą koordynację ciała, – poznanie własnego ciała w ruchu, – integracja grupy, – wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka, – rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy

z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej… 

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom – wspomaganie rozwoju mowy dzieci, – rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury, – nabycie swobody językowej, – ćwiczenie aparatu mowy, fonemów, – nabycie melodii języka, – osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami, – nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych, – nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).