RODO

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem/żłobkiem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez AKADEMIA MALUSZKA SŁODKI BOBASEK S.C.. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole/żłobek nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, data urodzenia, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole/żłobek udostępnia wyłącznie Urzędom i Instytucjom w obrębie działalności żłobka/przedszkola.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że: Administratorem danych osobowych jest AKADEMIA MALUSZKA SŁODKI BOBASEK S.C. reprezentowany przez Monikę Jagiełło i Edytę Lawenda z siedzibą przy ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów, tel: Edyta Lawenda: 695-761-799, Monika Jagiełło: 667-305-003 mail: kontakt@slodkibobasek.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 08 2468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com