Żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

Przedszkole Gumisiowa Dolina w Rzeszowie

ul. Reformacka 4
35-026 Rzeszów.
Nasze przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów.
Niepubliczne przedszkole „Gumisiowa Dolina” powstało w szczególności na prośbę rodziców naszych podopiecznych, którzy nie kryjąc swojego zadowolenia z opieki żłobkowej wykazali chęć kontynuowania edukacji przez ich pociechy pod naszą opieką.

Przedszkole dysponuje własnym ogródkiem, parkingiem oraz salą teatralną, w której organizujemy przedstawienia oraz bale.

Żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

Przedszkole sensoryczne„Gumisiowa Dolina” w Rzeszowie prowadzi wszechstronne zajęcia, które pozwalają z każdego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc każde dziecko w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym, co wpływa na odpowiednie przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Głównym celem naszego przedszkola jest nauka poprzez zabawę w myśl idei pedagogicznej Janusz Korczaka „W zabawie dziecko ma szansę być niezależnym, dzięki niej uczy się postępować w wielu rolach, jakie czekają go w przyszłości, a także miło spędza czas, który daje mu wiele radości”.

 

 

Przedszkolaczkom oferowane są dodatkowe zajęcia, finansowane przez Przedszkole Gumisiowa Dolina, które prowadzone są przez doświadczonych, zawsze uśmiechniętych nauczycieli.

Język angielski – prowadzony metodą First Steps przez lektorów Szkoły Języków Obcych CE LINGUA.

Zajęcia 30 min. odbywają się dwa razy w tygodniu. Metoda First Steps łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu są materiały edukacyjne oraz pacynka Ziggy – jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe, tak aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.

Program grupowych zajęć logorytmicznych stanowi formę profilaktyki logopedycznej. Realizowany jest w postaci ćwiczeń i zabaw raz w tygodniu. Nadrzędnym jego celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło ono prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.

Jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne (melodia, akcent, rytm). Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju. Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci, które mają trudności w orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych, jak również nadruchliwych.

 

Zajęcia sensoryczne w oparciu o program pięciu zmysłów

Program pięciu zmysłów został opracowany przez terapeutów integracji sensorycznej.

Opiera się na odpowiednio zaplanowanej stymulacji najważniejszych zmysłów człowieka. Celem naszym nie jest prowadzenie terapii ale ogólna stymulacja ukierunkowana na prawidłowy rozwój naszych dzieci. Terapeuta prowadzący grupowe zajęcia będzie miał możliwość zauważyć ewentualne zaburzenia i trudności występujące u dzieci a następnie zwrócić na nie uwagę rodzica.

Zgodnie z Programem pięciu zmysłów, zajęcia w których uczestniczą dzieci będą codziennie ukierunkowane na stymulowanie innego zmysłu. Będą to dotyk, słuch, wzrok, węch i smak.

 

 

Dodatkowo dzieci uczestniczą w ćwiczeniach:

  • Oddechowych: są one bardzo istotne, gdyż czynność mowy jest nieodłącznie związana z oddychaniem. Głównym celem tych ćwiczeń jest nauczenie dzieci różnicowania fazy wdechowej i wydechowej. Podczas zabaw, w których prowadzone są ćwiczenia oddechowe, dziecko powinno nauczyć się prawidłowego sposobu operowania oddechem. Innym celem ćwiczeń oddechowych jest też ich działanie uspokajające.
  • Fonacyjnych, które mają na celu ustawienie prawidłowej emisji głosu- dziecko ma nauczyć się właściwego posługiwania się głosem. Ćwiczenia te pozwalają zlikwidować u dzieci głosów piskliwych lub krzykliwych. Wyrabiają właściwą tonację, uczą umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach.
  • Słuchowych, ich celem jest usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, a także usprawnianie tzw. słuchu fonematycznego, odpowiadającego za zdolność różnicowania głosek oraz umiejętność ich wyodrębniania i scalania w wyrazy.
  • Artykulacyjnych, ich zadaniem jest usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy. Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest między innymi sprawne działanie aparatu artykulacyjnego. Ćwiczenia te pozwalają wyrobić dziecku świadomość i celowość określonych ruchów artykulatorów. Do ćwiczeń artykulacyjnych zaliczamy: ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
  • Leksykalnych, służących rozwijaniu mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania.
 

Przedszkolaczki kontynuują wszystkie programy oraz zajęcia, które są w ofercie naszego żłobka „Słodki Bobasek”.

Między innymi: poczta pantoflowa, skaczące nutki, wyginam śmiało ciało, rulonik językowy, kolorowe kredki, bajka na pogodę i niepogodę – bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej, dźwięki, które leczą – muzykoterapia, „a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami i inne. Są one wykorzystywane podczas realizacji programu dydaktycznego wydawanego przez grupę edukacyjną MAC, zgodnie z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN.

Niepubliczne Przedszkole „Gumisowa Dolina” wykorzystuje również elementy pedagogiki Marii Montesorii, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.  W zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez „Gumisiową Dolinę” wykorzystujemy bogaty dorobek pedagogiczny między innymi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisonna, czy też elementy polisensorycznego- wielozmysłowego poznawania świata.

Przedszkole „Gumisiowa Dolina” to także miejsce przyjazne dzieciom w pieluszkach. Pomagamy rodzicom, przejść przez trudny okres nauki swoich dzieci w zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych oraz higieny realizując programy „Pożegnanie z pieluszką”, oraz „Myję ząbki”.

Przedszkole „Gumisiowa Dolina”, zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowaną kadrę. Wszystkie pomoce dydaktyczne, książeczki oraz materiały do zajęć są zapewniane przez przedszkole. W program dydaktyczny wplecione są również elementy tańca, języka angielskiego czy rytmiki, które realizowane są bez żadnych dodatkowych opłat. Rodzicom natomiast oferujemy wielokierunkową pomoc w zakresie opieki wychowawczej nad ich pociechami.

 

Galeria zdjęć

Jak do nas trafić?
Niepubliczne Przedszkole
w Rzeszowie
Gumisiowa Dolina