Plan dnia w żłobku – co i o której godzinie będzie robiło Twoje dziecko

Plan Dnia – grupa najmłodsza

W grupie najmłodszych dzieci plan dnia dostosowywany jest do ich indywidualnych potrzeb.


Plan Dnia – średniaczki , starszaczki

6:30 – przyjmowanie dzieci, indywidualne zajęcia edukacyjne
8:30 – poranna gimnastyka/ powitanie dnia
8:50 – mycie rączek
9:00 – śniadanie
9:30 – higiena i pielęgnacja dzieci
9:45 – zajęcia wspólne: zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, edukacyjne, językowe, teatralne … realizacja miesięcznego planu zajęć
10:50 – mycie rączek
11:00 – obiadek II danie
11:45 – poobiednia drzemka
13:30 – 14:00 – dzieci indywidualnie wstają, następnie podawana jest zupka
14:00 – luźna zabawa dzieci
14:30 – higiena i pielęgnacja dzieci
15:30 – 16:00 – podwieczorek
16:00 – 17:30 – zabawy tematyczne


Plan Dnia – przedszkolaki

Ćwiczenie indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.


Plan Dnia Gumisiów

6:30 – 8:30 – Przyjmowanie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualne zajęcia edukacyjne.
8:30 – 9:00 – Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).
9:00 – 9:20 – Śniadanie.
9:20 – 9:30 – Higiena i pielęgnacja dzieci.
9:30 – 11:15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11:15 – 11:30 – Przygotowanie do obiadu – mycie rączek
11:30 – Obiad. II danie.
12:00 – 14:00 – Leżakowanie.
14:00 – 14:20 – Obiad. Zupa.
14:20 – 14:40 – Higiena i pielęgnacja dzieci.
14:40 – 15:15 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszyków.
15:15 – Podwieczorek.
15:30 – Ćwiczenie indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, potrzebach, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.