O nas

Żłobek Słodki Bobasek i Przedszkole Gumisiowa Dolina


Pomysł stworzenia żłobka zrodził się po dostrzeżeniu problemu, jaki stoi przed rodzicami którzy, chcą wrócić do pracy zawodowej, a nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim pociechom przez osoby bliskie. Stworzyliśmy miejsce, gdzie Państwa dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu, a Maluszki czują się bezpiecznie, gdyż priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnym tempem rozwoju.

Podczas tworzenia żłobka, posługiwaliśmy się założeniami projektu ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3, tak aby w momencie wejścia w życie ustawy móc otrzymać status „Żłobka”, a nie „Klubu Malucha”.

Przewaga statusowa „żłobka” nad „klubem malucha” ma znaczenie, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo Państwa pociech przebywających w placówce. Żłobek spełnia dużo wyższe standardy bezpieczeństwa wyszczególnione w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Drugim istotnym elementem wyróżniającym „żłobek” od „klubu malucha” jest ilość godzin w ramach, których dziecko może przebywać pod opieką w danym punkcie opieki:

• żłobek do 10 godzin dziennie
• klub malucha do 5 godzin dziennie.

Ustawa mówi o ósemce dzieci przypadających na jedną opiekunkę w punktach sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. W „Słodkim Bobasku” na jedną opiekunkę przypada 5 dzieci zapisanych do „Słodkiego Bobaska”. .


Nasza działalność rozpoczęła się w maju 2010 r. wraz z uruchomieniem Żłobka „Słodki Bobasek” w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 4. Początkowo zapewnialiśmy 30 miejsc, jednak bardzo szybko okazało się, że niezbędne jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc. Już w czerwcu 2010 r. zwiększyliśmy powierzchnię lokalu powiększając liczbę dostępnych miejsc do 40.

Po wejściu w życie ustawy dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najszybciej uzyskać wpis do Rejestru. W sierpniu 2011 r. „Słodki Bobasek” jako pierwszy prywatny żłobek w Rzeszowie otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Przedszkole Gumisowa Dolina


Następnym etapem rozwoju, było uruchomienie od 01.10.2011 r. Przedszkola „Gumisiowa Dolina”, które powstało w szczególności na prośbę rodziców naszych podopiecznych, którzy nie kryjąc swojego zadowolenia z opieki żłobkowej wykazali chęć kontynuowania edukacji przez ich pociechy pod naszą opieką.

Nasze przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów LINK.  Kolejnym przedsięwzięciem było uruchomienie w lutym 2012 r. Oddziału Żłobka „Słodki Bobasek” w Głogowie Młp., który od samego początku posiada wpis do Rejestru prowadzonego przez Gminę Głogów Młp. Na dzień dzisiejszy ponownie chcąc sprostać oczekiwaniom rodziców jesteśmy w trakcie powiększania lokalu w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej, co zwiększy ilość dostępnych miejsc.

Nasza działalność nie skupia się tylko i wyłącznie na poszerzaniu swojej działalności. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do bieżącego rozpoznawania potrzeb dzieci, które ciągle się zmieniają wraz z wiekiem i ich rozwojem, dlatego na bieżąco wprowadzamy wiele zmian poprzez np. realizację nowych programów. Następują również zmiany organizacyjne, które mają służyć ciągłemu dostosowywaniu warunków do aktualnych potrzeb dzieci.


Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z ofertą oraz innymi informacjami zawartymi w zakładkach dedykowanych odpowiedniemu Oddziałowi Żłobka „ Słodki Bobasek” oraz Przedszkola „Gumisiowa Dolina”