CENNIK ŻŁOBKA SŁODKI BOBASEK W RACŁAWÓWCE

Opłata wpisowego zapewnia wolne miejsce dla Państwa dziecka przez cały okres uczęszczania do Słodkiego Bobaska. Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

Kwoty podane w cenniku są cenami brutto.
Zobacz informacje dotyczące płatności

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za wpisowe,
czesne oraz wyżywienie – żłobek Słodki Bobasek Racławówka


Wpisowe – w cenie zawarte jest ubezpieczenie NNW za pierwszy okres uczestnictwa w Słodkim Bobasku.

Wpisowe – opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt stały 300,00 PLN

Czesne miesięczne za pobyt od poniedziałku do piątku nie dłużej niż 10 godzin dziennie Uwaga: koszt pobytu dziecka wynosi 850 PLN, kwotę 550 PLN uiszcza rodzic/opiekun dziecka, a kwota 300 zł jest dotacją Gminy Boguchwała

550,00 PLN
+ ewentualne wyżywienie. 

Czesne – Oplata za pobyt godzinowy regularny objęty umową 35,00 PLN
Czesne – Opłata za pobyt powyżej ustawowych 10 godz. w ciągu dnia 20,00 PLN
Czesne – Opłata za pobyt godzinowy po godzinach zamknięcia żłobka (za każdą rozpoczętą godzinę) 35,00 PLN
Wyżywienie – we własnym zakresie _
Wyżywienie – możliwość skorzystania z posiłków (śniadanie, obiad: zupa, 2 danie, podwieczorek + napoje) dostarczanych przez firmę cateringową, 1/dzień – 9,30 PLN

Cennik obowiązuje od 1.03.2021

UWAGA: ubezpieczenie NNW opłacane z wpisowego obowiązuje od miesiąca następnego od momentu podpisania umowy i trwa do zakończenia obowiązującej polisy tj. do 31 maja

 

Dofinansowanie w roku 2021 (program MALUCH plus 2021) wynosi 80,00 PLN 

Czesne w roku 2021 po uzyskaniu dofinansowania wynosi 470,00 PLN