CENNIK ŻŁOBKA SŁODKI BOBASEK W BOGUCHWALE

Opłata wpisowego zapewnia wolne miejsce dla Państwa dziecka przez cały okres uczęszczania do Słodkiego Bobaska. Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

Kwoty podane w cenniku są cenami brutto.
Zobacz dodatkowe informacje dotyczące płatności

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za wpisowe, czesne oraz wyżywienie – żłobek Słodki Bobasek Boguchwała


Cennik obowiązuje od 1.01.2023

Wpisowe – opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt stały 400,00 PLN

Czesne miesięczne za pobyt dziecka od poniedziałku do piątku nie dłużej niż 10 godzin dziennie wynosi 1100,00 zł + ewentualne wyżywienie, przy czym kwotę 800,00/400,00* PLN uiszcza rodzic/opiekun dziecka, a kwota 300 zł jest dotacją Gminy Boguchwała

*czesne 400,00 zł obowiązuje po uzyskaniu dofinansowania “żłobkowego” do 400,00 zł dla osób nie korzystających z „Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego”

800,00/400,00* PLN + ewentualne wyżywienie. 
Czesne – Opłata za pobyt powyżej ustawowych 10 godz. w ciągu dnia wynosi 25,00PLN
Czesne – opłata za pobyt godzinowy 30,00 PLN
Czesne – opłata za pobyt godzinowy po godzinach zamknięcia żłobka za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 40,00 PLN
Wyżywienie – we własnym zakresie _
Wyżywienie – możliwość skorzystania z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci  stawka dzienna  14,00* PLN

 

  • CENA DOTYCZY STANDARTOWYCH POSIŁKÓW, CENY POSIŁKÓW WG ZALECEŃ DIETETYCZNYCH UJĘTE W OSOBNYM CENNIKU, DOSTARCZONYM PRZEZ FIRMĘ CATERINGOWĄ.

UWAGA: ubezpieczenie NNW opłacane z wpisowego obowiązuje od miesiąca następnego od momentu podpisania umowy i trwa do zakończenia obowiązującej polisy tj. do 31 maja