CENNIK ŻŁOBKA SŁODKI BOBASEK W BOGUCHWALE

Opłata wpisowego zapewnia wolne miejsce dla Państwa dziecka przez cały okres uczęszczania do Słodkiego Bobaska. Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

Kwoty podane w cenniku są cenami brutto.
Zobacz dodatkowe informacje dotyczące płatności

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za wpisowe, czesne oraz wyżywienie – żłobek Słodki Bobasek Boguchwała


Cennik obowiązuje od 1.01.2024

Wpisowe –opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt stały

 – opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt godzinowy objęty umową

400,00 PLN

200,00 PLN

Czesne miesięczne za pobyt dziecka od poniedziałku do piątku nie dłużej niż 10 godzin dziennie wynosi 130,00 zł + ewentualne wyżywienie, przy czym kwotę 1300,00/900,00* PLN uiszcza rodzic/opiekun dziecka, a kwota 300 zł jest dotacją Gminy Boguchwała

*czesne 900,00 zł obowiązuje po uzyskaniu dofinansowania “żłobkowego” z ZUS do 400,00 zł dla osób nie korzystających z „Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego”


**W MOPS w Boguchwale można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie obniżające koszty pobytu dziecka w żłobku w wysokości 300,00 zł dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała

1300,00/900,00* PLN + ewentualne wyżywienie. 

 

 

 

-300,00**

Czesne – Opłata za pobyt powyżej ustawowych 10 godz. w ciągu dnia wynosi 30,00PLN

Czesne – opłata za pobyt godzinowy regularny objęty umową

Czesne – opłata za pobyt godzinowy nie objęty umową

30,00 PLN

40,00 PLN

Czesne – opłata za pobyt godzinowy po godzinach zamknięcia żłobka za każdą rozpoczętą godzinę wynosi

45,00 PLN

Wyżywienie – we własnym zakresie _
Wyżywienie – możliwość skorzystania z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci

*dieta 

stawka dzienna – 14,00/16,00* PLN

 

  • CENA DOTYCZY STANDARTOWYCH POSIŁKÓW, CENY POSIŁKÓW WG ZALECEŃ DIETETYCZNYCH UJĘTE W OSOBNYM CENNIKU, DOSTARCZONYM PRZEZ FIRMĘ CATERINGOWĄ.

UWAGA: ubezpieczenie NNW opłacane z wpisowego obowiązuje od miesiąca następnego od momentu podpisania umowy i trwa do zakończenia obowiązującej polisy tj. do 31 maja

 


Gminny Bon Żłobkowy 

https://mopsboguchwala.naszops.pl/swiadczenie-gminny-bon-zlobkowy


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

  • portal Emp@tia;
  • PUE ZUS;
  • bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Więcej informacji: RKOhttps://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250.

Od 2022 r. obsługę 500 plus przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczeniaW lutym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus.

Więcej informacji: 500+  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230.

 

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać do ZUS wniosek o dofinansowanie o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do kwoty 400,00 zł, przez osoby, które nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.
Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.
 
Szczegółowe informacje zawarte zostały w linku.
 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/pytania-i-odpowiedzi-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku