CENNIK PRZEDSZKOLA GUMISIOWA DOLINA W RZESZOWIE

Opłata wpisowego zapewnia wolne miejsce dla Państwa dziecka przez cały okres uczęszczania do Słodkiego Bobaska. Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

Kwoty podane w cenniku są cenami brutto.
Zobacz dodatkowe informacje dotyczące płatności

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za wpisowe, czesne oraz wyżywienie – Przedszkole Gumisiowa Dolina Rzeszów


Wpisowe – w cenie zawarte jest ubezpieczenie NNW za pierwszy okres uczestnictwa w Słodkim Bobasku.

W ramach opłaty czesnego dzieci mają zapewnione:

  • dwa rodzaje zajęć dodatkowych w tym j. angielski oraz np. logorytmika, rytmika, zajęcia taneczne itp
  • zajęcia sensoryczne
  • materiały plastyczne
  • wyjścia, wycieczki, teatrzyki itp.

Wpisowe – opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt stały 300,00 PLN
Czesne miesięczne za pobyt od poniedziałku do piątku 450,00 PLN 
+ ewentualne 
wyżywienie.
Czesne – opłata za pobyt godzinowy po godzinie 17:30 za każdą rozpoczętą godzinę 30,00 PLN
Wyżywienie – możliwość skorzystania z posiłków
(śniadanie, obiad: zupa, 2 danie, podwieczorek + napoje)
dostarczanych przez firmę cateringową,
1/dzień –
9,30 PLN

UWAGA: 
ubezpieczenie NNW opłacane z wpisowego obowiązuje od miesiąca następnego od momentu podpisania umowy i trwa do zakończenia obowiązującej polisy tj. do 31 maja