Informacje dotyczące płatności

Potwierdzenie zapisania dziecka


Gwarancją oraz potwierdzeniem zapisu dziecka jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowego na rachunek bankowy

Wpisowe – żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

w cenie zawarte jest ubezpieczenie NNW za pierwszy okres uczestnictwa w Słodkim Bobasku.

Opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt stały 300,00 PLN
Opłata jednorazowa za wpis dziecka na pobyt godzinowy objęty umową 150,00 PLN

UWAGA: 

ubezpieczenie NNW opłacane z wpisowego obowiązuje od miesiąca następnego od momentu podpisania umowy i trwa do zakończenia obowiązującej polisy tj. do 31 maja


Czesne – żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

Czesne miesięczne za pobyt od poniedziałku do piątku 850,00 PLN 
+ ewentualne 
wyżywienie.
Oplata za pobyt godzinowy regularny objęty umową 10,00 PLN
Opłata za pobyt godzinowy nie objęty umową 15,00 PLN
Opłata za pobyt godzinowy po godzinach zamknięcia żłobka (za każdą 
rozpoczętą godzinę)
20,00 PLN

Dofinansowanie w roku 2018 (program MALUCH plus 2018) wynosi 150,00 PLN 

Czesne w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania wynosi 700,00 PLN


Wyżywienie – żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

We własnym zakresie 

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość skorzystania z posiłków (obiad: zupa, 2 danie, podwieczorek) dostarczanych przez firmę cateringową, oraz śniadanie przygotowywane na terenie placówki cena łączna 1/dzień – 8,50 PLN