Informacje dotyczące płatności

Potwierdzenie zapisania dziecka


Gwarancją oraz potwierdzeniem zapisu dziecka jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowego na rachunek bankowy

Zobacz wysokość opłat dla naszych placówek:

Dane do przelewu 

Akademia Maluszka Słodki Bobasek” S.C.

ul. Reformacka 4

35-026 Rzeszów

UWAGA:

Wpisowe, czesne i opłatę za catering wpłacamy na różne numery konta bankowego

 

Wpisowe

Tytuł przelewu – “WPISOWE” ŻŁOBEK NAZWA MIEJSCOWOŚCI  Imię i Nazwisko dziecka

np.: “WPISOWE” ŻŁOBEK RZESZÓW JAN NOWAK

Rachunek bankowy do wpisowego:

Alior Bank SA

84 2490 0005 0000 4600 5602 6211


Czesne

Tytuł przelewu – “CZESNE”  ŻŁOBEK RZESZÓW Imię i Nazwisko dziecka

np.: “CZESNE” ŻŁOBEK RZESZÓW JAN NOWAK

Rachunek bankowy do czesnego:

Alior Bank SA

64 2490 0005 0000 4500 7719 7452


Catering

Tytuł przelewu – “CATERING” ŻŁOBEK RZESZÓW Imię i Nazwisko dziecka

np.: “CATERING” ŻŁOBEK RZESZÓW JAN NOWAK

Rachunek bankowy do cateringu:

Alior Bank SA

13 2490 0005 0000 4600 8853 1025